Newsletter

Escriu el teu nom i e-mail per estar informat de les últimes novetats i dels descomptes

Política de privacitat

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de CAFÈ SAULA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment, en totes les nostres seccions i en totes les interaccions amb l’usuari. CAFÈ SAULA també assumeix el compromís de no recollir informació innecessària. Així mateix, es compromet a tractar amb una diligència extrema la informació personal que l’usuari pugui facilitar a través d’aquest lloc web.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web exigeix que ens faciliteu algunes dades personals per mitjà de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i aquestes dades seran objecte de tractament i s’incorporaran als nostres fitxers, com a titulars i responsables d’aquestes dades. L’enviament que feu de les dades personals constitueix el consentiment exprés per tractar-les, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix, us informem que tots els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que, per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les vostres dades personals

Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, i en cap cas no esteu obligats a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifiqueu que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual us les sol·licitem.

El nostre lloc web pot recollir les vostres dades personals mitjançant la recepció de correus electrònics (info@cafesaula.com), que posem a la vostra disposició en l’enllaç de contacte, amb la finalitat que ens sol·liciteu qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si incloeu dades personals en el vostre correu electrònic, o si la vostra adreça conté dades personals, ens autoritzeu a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, si CAFÈ SAULA ho considera convenient, i aquestes dades també estaran regulades per aquesta Política de privacitat.

CAFÈ SAULA es reserva el dret de decidir si incorpora o no les vostres dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals

En qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, dirigint-vos a l’adreça següent: SAULA, SA, Responsable de Dades Personals, C/ Laureà Miró, 422-424, 08980, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Adjunteu-hi una còpia del vostre DNI. Considerem que, si no cancel·leu expressament les vostres dades personals dels nostres fitxers, continueu interessat a tenir-les-hi incorporades fins que CAFÈ SAULA ho consideri oportú i mentre s’adeqüin a la finalitat per a la qual es van obtenir.

Comunicacions de dades

CAFÈ SAULA us informa que les vostres dades es tracten confidencialment i s’utilitzen exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem les vostres dades a tercers, excepte en els casos previstos legalment.

Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que CAFÈ SAULA ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades davant qualsevol alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les vostres dades


Per tal que puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, és important que ens informeu de qualsevol modificació que hi hagi; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.


Newsletter

Escriu el teu nom i e-mail per estar informat de les últimes novetats i dels descomptes