Amb la finalitat de complir la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem que, en virtut de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, aquesta pàgina web és propietat de SAULA, SA, d’ara endavant SAULA, amb domicili al c/ Laureà Miró, 422-424, 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, amb CIF núm. A08661613 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades següents: Llibre 3778, Tom 4448, Full 49188, Inscripció núm. 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a l’adreça electrònica info@cafesaula.com o al telèfon 93 666 25 51. Aquest lloc web es regeix per la normativa aplicable exclusivament a Espanya i hi queden sotmeses tant les persones nacionals com estrangeres que la facin servir.

L’accés al nostre lloc web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les Condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés, que us preguem que llegiu detingudament. Des del moment en què utilitza el nostre portal o els seus continguts o serveis, l’usuari accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, caldrà que s’abstingui d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.

En qualsevol moment, podrem modificar la presentació i la configuració del nostre web, ampliar-ne o reduir-ne serveis i, fins i tot, suprimir-lo de la xarxa, tant el web com els serveis i els continguts que s’hi presten, de manera unilateral i sense avís previ.

Limitació de responsabilitats 


SAULA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de:

a. Fallades al web degudes a causes de força major, casos fortuïts o altres causes que no li siguin imputables.

b. Problemes tècnics i/o mecànics o virus produïts durant la connexió a Internet (ja sigui a través del web de SAULA o de webs de tercers), en els sistemes informàtics (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en els equips informàtics.

c. L’accés de menors d’edat als continguts inclosos al web, atès que és responsabilitat dels progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec.

Així mateix, SAULA no és responsable de la veracitat, l’actualització i la licitud dels continguts dels llocs web que, si escau, suggereixi la companyia o que hi apareguin enllaçats. SAULA està exonerada de tota responsabilitat davant l’usuari pel que fa a les condicions legals d’utilització i als continguts dels diversos llocs web suggerits o que apareguin enllaçats per SAULA, i queda a criteri de l’usuari el fet d’acceptar-les o no. SAULA no es fa responsable de les comunicacions que incloguin el nom de “SAULA” i no estiguin prèviament autoritzades per aquesta. A aquests efectes, informem que totes les comunicacions relatives a accions o crides a participar en algun esdeveniment relacionat amb la marca es publicaran sempre al lloc web oficial.

Aquesta Web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les cookies. Consulta méss informació i configuració en política de cookies