Saula SA informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o sol•licitud d'informació a través d'aquest lloc web, com també de les dades personals de què disposi Saula SA recaptades per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, Saula SA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

SAULA S.A Av. Laureà Miró 422-424 08980 Sant Feliu de LLobregat Telf 93.6662551 Email: info@cafesaula.com

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Saula SA té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es pot dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Saula SA serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

A més, Saula SA informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides té en compte: l'atenció de sol•licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial, com també l'enviament d'informacions i ofertes que s'assimilin a la informació sol•licitada.

Les vostres dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la informació i accessos no autoritzats mentre hi hagi la relació comercial i fins a 5 anys després després d'haver cessat aquesta relació, llevat que ens indiqueu el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió d’aquestes dades.

3. Comunicació d'informació a tercers

Saula SA informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament, el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament general (UE) 2016/679.

4. Drets dels usuaris

El Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament o són conservades per Saula SA, els usuaris podran exercir-ne els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a l’adreça següent: Saula SA, av. Laureà Miró 422-424, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o enviant un correu electrònic a: info@cafesaula.com, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) en ambdós casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, domicili i dades acreditatives i petició de sol•licitud del dret que desitgi exercir.

L'exercici de drets l’haurà de realitzar el mateix usuari, el seu hereu o una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat, acceptació de l'herència o poders.

També l’informem que pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.

Aquesta Web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les cookies. Consulta méss informació i configuració en política de cookies