Fotografia Ritualer

Com a bons Ritualers que som, l’altre dia mentre assaboríem un bon Cafè Saula vam descobrir una petita joia que sembla treta d’un altre temps. Ens referim a l’estudi de fotografia química Señor Archer. No es tracta d’un estudi qualsevol. Situat al cor de Barcelona, la seva peculiaritat és que ofereix sessions de retrat utilitzant la tècnica del colodió humit, una tècnica que va ser pionera en el desenvolupament de la fotografia en els seus orígens, a mitjans del segle XIX.

Bàsicament, darrere de Señor Archer es troben autèntics Ritualers que han apostat per seguir un camí entre la fotografia i l’alquímia, el procés del qual recupera els valors de la fotografia feta a mà, lluny d’automatismes i mapes de bits, sinó amb paciència i criteri.

El resultat del seu treball són retrats fets amb plaques que no s’assemblen a cap altra foto que es pugui fer avui dia. Un objecte irrepetible resultat d’un procés purament artesà. Des de Cafè Saula recolzem aquestes iniciatives que treuen a relluir l’essència Ritualer que tots portem dins. Seguiu així!