Què és l’agricultura biodinàmica?

Per a entendre en què consisteix l’agricultura biodinàmica, primer cal desgranar la mateixa paraula, que prové de dos termes grecs: “bios”, vida i “dynamis”, força. Un qualificatiu que descriu un tipus d’agricultura que té un enfocament holístic d’acord amb les energies que creen i mantenen la vida.

El seu origen es troba en un cicle de conferències impartides per Rudolf Steiner el 1924. Segons la seva teoria, els agricultors biodinàmics retornen més a la terra del que li treuen quan conreen i crien animals. D’aquesta manera, la finca es considera com un organisme en el qual les plantes, els animals i els éssers humans estan conjuntament integrats.

Un dels seus aspectes principals és la consideració dels ritmes còsmics en la producció vegetal i la cria animal, per exemple seguint el calendari lunar a les collites. Una altra característica és la fabricació d’adobaments orgànics amb l’objectiu de respectar i assegurar la salut de la terra i de les plantes i procurar una nutrició sana per als animals i l’ésser humà.

Des de fa uns anys, la finca La Chacra D’ Dago al Perú s’ha especialitzat en el cultiu de cafè biodinàmic. Allà, entre arbres fruiters, herbes aromàtiques i animals de granja, Dagoberto Marín produeix cafè tenint en compte les energies vitals de la naturalesa.