Sabies que la qualitat del cafè també és una qüestió de gènere?

Dia de la mujer

Aquest mes en què se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora és un bon moment per a recordar que, segons el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, les dones que treballen als cultius de cafè constitueixen la majoria dels aproximadament 25 milions de productors de cafè del món.

Malgrat tot, aquesta activitat continua sent percebuda com una tasca masculina i, segons la FAO, les dones agricultores produeixen entre un 20 i un 30% menys que els homes. Això no vol dir que elles treballin menys, sinó que els homes tenen més accés a recursos que poques vegades estan disponibles per a les dones agricultores, com la propietat de la terra, el finançament o la tecnologia necessària.

A més, s’ha observat que les dones no reben de manera equitativa els beneficis que els corresponen en matèria de formació, informació i coneixement, per la qual cosa se les relega a un segon pla i se’ls resta el poder i la capacitat de prendre decisions sobre la seva vida i el seu treball.

Sense anar més lluny, segons dades de la FAO, els diners que perceben les dones per la venda de productes com el cafè es destinen a cobrir les necessitats de la seva llar, mentre que els homes utilitzen com a mínim el 25% dels seus ingressos a altres fins. Això provoca que, en alguns països, les dones venguin cafè verd no madur d’amagat del seu marit per a poder disposar d’ingressos propis.

Des de Cafè Saula esperem que aviat es reverteixi aquesta situació i agraïm la gran tasca de totes les dones treballadores. Gràcies!